RERUM NOVARUM  in situ in de kapel DE ROZENKRANS Oostduinkerke     8  2019

een kritische kijk op kerkelijke rite